Відмінністю сучасної ринкової системи є різноманіття форм підприємницької діяльності та видів підприємств, профилирующихся як на виробництві та реалізації різноманітних товарів, так і на наданні різноманітних послуг – фінансових, юридичних, технічних, науково-дослідних та інших. Взаємодія і конкуренція між ними є умовою успішного функціонування ринкової системи в цілому і надають їй необхідну гнучкість. Незважаючи на таку різноманітність видів підприємницької діяльності, закони економіки дійсні для всіх форм.

При організації підприємство повинне мати статутний фонд, або статутний капітал підприємства, за рахунок чого формуються оборотні засоби та основні фонди. Завдання фінансової служби підприємства – організація статутного фонду, управління фондом та ефективне його використання. Статутний капітал входить як складова у власний капітал підприємства, який в свою чергу складається з постійного (статутний капітал) і змінного. Змінний капітал підприємства в основному залежить від результатів діяльності підприємства і на його основі формуються додатковий капітал, резервний та прибуток.