Всі дії адміністрацій навчальних закладів нашої країни підкоряються єдиним існуючим правилам. Ці правила встановлюються або Федеральними законами або нормативними актами Міністерств. Більш того, в рамках своєї компетенції самі адміністрації навчальних закладів можуть видавати власні нормативні правові акти. Втім, у будь-якому випадку ці акти не повинні суперечити нормативним актам вищестоящих інстанцій. Власне, вищеописані правила діють не тільки по відношенню до системи освіти, а й до всіх інших сфер суспільного життя та напрямів діяльності держави.


Відповідно, всі права, якими на сьогодні володіють російські студенти і російські школярі, також закріплюються в тій чи іншій формі в якихось документах. Можна ознайомитися з цими документами і скласти комплексну картину прав студента і школяра. З іншого боку, окремо взятій людині нецікаво і не треба вивчати нормативні документи без достатніх причин і не будучи ніяк пов’язаним з ситуацією, яка описується цими документами. Простіше кажучи, кожен з нас готовий читати положення законів тільки тоді, коли це необхідно для вирішення конкретних життєвих ситуацій. Студент буде, зокрема, вивчати правила надання академічної відпустки тоді, коли цей самий академічна відпустка буде йому необхідний.


В цілому можна зазначити, що правила надання академічної відпустки встановлюються в загальному вигляді відповідним Федеральним законом. Конкретизація цих правил відбувається вже на рівні суб’єктів Російської Федерації, Міністерств. Конкретні ж положення зазвичай прописані у статутах навчальних закладів. Таким чином, зацікавленому студенту необхідно звертатися на першому етапі до керівництва свого навчального закладу (або просто – напросто в деканат на своєму факультеті). Найчастіше на цьому етапі студент отримує вичерпні відомості про те, як оформляється академічну відпустку і що для цього необхідно зробити особисто йому.


У широкому сенсі академічну відпустку слід розглядати як перерва в навчанні студента. Причому головна характеристика його тимчасовий характер. Тобто правила надання академічної відпустки передбачають встановлення терміну його закінчення. У більшості випадків академічна відпустка надається студентам на дванадцять календарних місяців. Перевищення річного терміну – це рідкість в плані надання академічних відпусток.


Причини для академічної відпустки студент пояснює і підтверджує документально. Зокрема, найбільш поважних документом у цьому сенсі є медична довідка. Зокрема для отримання академічної відпустки потрібна медична довідка КЕК – висновок лікарської комісії щодо здоров’я студента. До речі сказати, вагітність розглядається як медична причина, щоб оформити академічну відпустку. Проте вагітність не підтверджує медична довідка КЕК, а спеціальна довідка про вагітність, видана акушером-гінекологом.


Крім медичних показань в якості причини академічної відпустки можуть виступити також сімейні проблеми (необхідність здійснювати догляд за хворим родичем, весілля або похорон, фінансові труднощі тощо), надзвичайні обставини, стихійні лиха і деякі інші фактори. Повторимо, що медичні показання – це найбільш поширена і найбільш поважна причина для академічної відпустки.


При цьому, незалежно від причини, академічна відпустка оформляється на підставі наказу керівника Вузу. Цей наказ, в свою чергу, спирається на заяву студента. Таку ж заяву і наказ необхідні також і для поновлення навчання після того, як академічну відпустку підійде до кінця.


Нарешті, треба зауважити, що, згідно російським законам, академічна відпустка одному і тому ж студенту надається не частіше одного разу. В окремих виняткових випадках студент може отримати право на другий академічний відпустку, але не більше того.