Немає, напевно, в нашій країні людини, якого не заворожували б козачі пісні, хоча б почуті в одному з улюблених радянських фільмів. Самі Кубанські козаки належать до козацтва Північного Кавказу, вони і зараз населяють Краснодарський край, частково – Ставропольський і Адигеї. Козацьке військо було утворено в 1860 році, воно сформувалося на основі Чорноморського козачого війська. До складу увійшли також окремі частини лінійного війська, в той час упразднявшегося.

Спочатку управління велося отаманами корінними і кошовим, згодом перейшло до призначуваних Імператором наказним отаманам. Область була розділена 7 керованих різними отаманами розділів, ці отамани призначалися вже наказним отаманом. Це було вільне сільськогосподарське воєнізоване населення, в якому наказний отаман був одночасно начальником Кубанської області, начальником дивізії, губернатором. Отамани станиць і хуторів були виборними, підлеглими отаманам семи відділів. Станичний схід був вищим органом влади в станиці. Саме на ньому обиралося правління і сам отаман (правління, крім нього, входило двоє суддів). Обов’язки товариств були різні: військові, ремонт доріг, станичні, вартові, супровід арештантів та інші.