В даний час заміські будинки не поступаються своїм благоустроєм та комфортом міським квартирам. Жодне оселі не обходиться без сучасних комунікацій, в тому числі без системи каналізації.

Поступово відходять у минуле звичайні вигрібні ями. Каналізація заміського будинку будується на принципах зручності обслуговування систем, надійності і ефективності очищення рідких побутових відходів.

Як правило, в приватному будинку немає можливості підключитися до центральної мережі каналізаційних систем. Власники таких будинків вирішують проблему відведення, збору та очистки каналізаційних вод самостійно, влаштовуючи автономну, так звану локальну каналізацію.

Локальна каналізація являє собою систему, що включає інженерні споруди, устаткування та пристрої, які забезпечують відведення та утилізацію побутових каналізаційних відходів, скидання очищеної води в відводять канаву або водоймище.

Зараз каналізація заміського будинку передбачає застосування різних пристроїв: септиків, локальних очисних споруд (ЛОС) з підземною фільтрацією, станцій глибокої біологічної очистки.

Септик являє собою ємність – відстійник, куди здійснюється скидання всіх стоків заміського будинку. Частина каналізаційних відходів осідає на дно відстійника, а частина розкладається під дією анаеробних бактерій. Механічна очищення в септику дозволяє очистити тільки половину побутових відходів, потім залишилися потребують доочистки: шляхом фільтрації у грунт, методом біохімічного та біологічного очищення стоків.

Локальна каналізація, використовує септики фільтраційного типу вимагає споруди полів фільтрації. Ці трудомісткі роботи, для їх виробництва потрібні чималі площі і кошти. Поля фільтрації потрібно переносити на інше місце кожні п’ять років. Незручність складає і необхідність виклику асенізаційної машини для видалення каналізаційного мулу.

В даний час розроблені інноваційні методи очищення побутових стоків.

До ЛОС біохімічного типу відноситься установка Упонор – Біо, очищення та знешкодження відходів у якій здійснюється в два етапи. На першому етапі – біологічному, працюють живі аеробні бактерії, які розкладають органічні речовини на окис вуглецю і воду. Другий етап служить для осадження сполук фосфору з допомогою хімікатів. Процес повністю автоматизований. Очищена вода виводиться в грунт або дренажну канаву.

В установці Упонор – Сако використовується фільтраційний метод. Осадження ведеться в декількох камерах, а прояснені води виводяться в ґрунтовий фільтр. Тут води фільтруються через піщаний ґрунтовий шар.

Установка Упонор компактна і ефективна. Ця система є незамінним помічником у пристрої локальної каналізації заміського будинку.